4Przedsiębiorstwo "VAILENDAS" jest spółką kapitału litewskiego i jej położenie geograficzne pozwala na prowadzenie handlu z krajów Europy Zachodniej do krajów WNP i na odwrót. Port w Kłajpedzie stwarza dogodne warunki do dostaw surowców od naszych partnerów w Azji, krajów Bliskiego Wschodu oraz innych kontynentów.Infrastruktura kolejowa pozwala na dywersyfikację możliwości transportowych i umożliwia wybór najbardziej dogodnej dla klienta drogi dostaw.